menu

aktualności

23 luty 2015

Oficjalnie informujemy, iż w latach 2007-2014 nasza firma pozyskała już ponad 644 milionów złotych bezzwrotnych dotacji z funduszy pomocowych dla ponad 100 projektów inwestycyjnych jednostek sektora publicznego i organizacji „non-profit” w całej Polsce.
czytaj więcej...

13 luty 2015

Informujemy, iż otrzymaliśmy oficjalną wiadomość z WPK Sp. z o.o. w Sierakowie (woj.wielkopolskie), iż przygotowane przez naszą firmę Wniosek o dofinansowanie i Studium Wykonalności dla przedsięwzięcia „Rozwój sieci kanalizacyjnej w Gm. Sieraków wraz z modernizacją miejskiej oczyszczalni ścieków ” przyniosło pożądany skutek w postaci uzyskania pozytywnej decyzji o dofinansowaniu projektu w wysokości 1,492 mln. zł ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ.
czytaj więcej...

11 październik 2014

Informujemy, iż otrzymaliśmy oficjalną wiadomość z Związku Międzygminnego „BZURA” w Łowiczu (woj. łódzkie), iż przygotowane przez naszą firmę Wniosek o dofinansowanie i Studium Wykonalności dla przedsięwzięcia „Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w miejscowości Piaski Bankowe, Gmina Bielawy, powiat łowicki, województwo łódzkie” przyniosło pożądany skutek w postaci uzyskania pozytywnej decyzji o dofinansowaniu projektu w wysokości 41,476 mln. zł ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ na lata 2007-2013.
czytaj więcej...

Poleć serwis

email odbiorcy:

osoba polecająca:

Strona główna

AAADrukuj dokument

Witamy na stronie internetowej firmy
Ingenis Sp. z o.o.

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie doradztwa umożliwiające skuteczne ubieganie się o fundusze pomocowe UE oraz granty krajowe. Przygotowujemy niezbędne dokumenty aplikacyjne, w tym studia wykonalności, biznes-plany i wnioski o dofinansowanie, zajmujemy się doradztwem strategicznym, pełnimy nadzór nad prawidłową realizacją zadań oraz zarządzamy finansami projektu, aż do momentu całkowitego spływu dotacji na konto beneficjenta.

Uczestniczymy w pilotażowych projektach mających na celu realizację przedsięwzięć w modelu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. W tym zakresie opracowujemy analizy przed-inwestycyjne, koncepcje organizacyjno-biznesowe, analizy kosztów i korzyści z uwzględnieniem wymagań ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, czy ustawy o koncesji na roboty budowlane i usługi. Opracowujemy memoranda inwestycyjne i prowadzimy testy rynkowe wśród potencjalnych partnerów prywatnych, a także wspieramy zleceniodawcę w procesie negocjacji i finalizowania rozmów biznesowych kończących się podpisaniem umowy.

Usługi świadczone przez Ingenis Sp. z o.o. realizowane są przez wykwalifikowany i doświadczony zespół pracowników z wykształceniem ekonomicznym, inżynierskim, prawniczym, politologicznym i marketingowym wywodzący się z najlepszych polskich uczelni wyższych. Dodatkowo współpracujemy z zewnętrznymi konsultantami branżowymi, którzy w razie potrzeby wspierają nasz zespół specjalistyczną wiedzą techniczną.

Zachęcamy do szerszego zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na naszej stronie internetowej. W przypadku jakichkolwiek pytań nasi specjaliści udzielą Państwu dodatkowych informacji.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty i doświadczeń zdobytych w realizacji wielu projektów doradczych. Dane tele-adresowe firmy znajdziecie Państwo poniżej oraz w zakładce kontakt.

Dziękujemy i zapraszamy do współpracy.
Magdalena Wojciechowska
Prezes Zarządu Ingenis Sp. z o.o.

SIEDZIBA FIRMY
INGENIS Sp. z o.o., ul. Łąkowa 21/19, 61-879 Poznań,
tel. (061) 622-29-70, fax. (061) 622-29-77, e-mail: ingenis@ingenis.pl
www.ingenis.pl


AAADrukuj dokumentDo góry