Nasza Oferta

Samorządy – dofinansowanie UE

Przygotowanie poprawnego wniosku o dofinansowanie i sporządzenie pełnej dokumentacji aplikacji dotyczącej pozyskania środków z wybranego funduszu UE i innych grantów zagranicznych

Partnerstwo Publiczno Prywatne

Partnerstwo Publiczno Prywatne to coraz popularniejszy sposób na finansowanie zadań publicznych. Samorządy, zdając sobie sprawę z własnych ograniczeń, poszukują partnerów, którzy pomogą sprawnie przeprowadzić inwestycję.

PRZEDSIĘBIORCY

Perspektywa 2014 -2020 to dla wielu przedsiębiorstw ostatnia szansa na dotacje z Unii Europejskiej.

Chcemy, aby polskie firmy dobrze wykorzystały tę możliwość!

Oferta usług doradczych dotyczących
Przeciwdziałania skutkom epidemii COVID-19

Pandemia wirusa COVID-19 wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo zdrowotne społeczeństwa, co również istotne, przynosi negatywne skutki dla gospodarki. Odpowiedzą na kryzys gospodarczy są liczne programy pomocowe oferowane przez szereg instytucji publicznych i finansowych. Sytuacja jest o tyle dynamiczna, że część programów pomocowych już działa, natomiast kolejne są dopiero na etapie planowania lub wdrażania. Kluczowe tym samym jest minimalizowanie ubocznych skutków bieżących wydarzeń w oparciu o aktualne informacje i programy.

Firma INGENIS z siedzibą w Poznaniu prowadzi działalność doradczą w obszarze finansowania inwestycji od 2007 r., sukcesywnie realizując projekty doradcze zarówno na rzecz przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego. Pracownicy INGENIS na bieżąco aktualizują źródła i rodzaje pomocy skierowane do: firm, również jednoosobowych działalności gospodarczych, organizacji pozarządowych, samorządów, instytucji. Na podstawie Naszego doświadczenia przygotowaliśmy specjalną ofertę, która pozwoli zminimalizować negatywne skutki spowolnienia gospodarki. Na podstawie analizy rynku i bieżącej sytuacji ekonomicznej proponujemy dobranie i wdrożenie takiej pomocy, która najpełniej odpowiada Państwa potrzebom. Obecna sytuacja jest bezprecedensowa, stąd wybór odpowiednich działań może mieć szczególne znaczenie dla utrzymania bieżącej działalności, jak i dalszego rozwoju po zwalczeniu obecnego zagrożenia społecznego i gospodarczego. Nasza oferta obejmuje 3 zakresy pomocowe i kierujemy ją do wszystkich podmiotów dotkniętych pośrednio lub bezpośrednio skutkami epidemii COVID-19.

  1. Ograniczenie kosztów organizacji – wybór i realizacja instrumentów pomocy dotyczących bezpośrednio umorzenia, zredukowania lub odłożenia w czasie podstawowych kosztów prowadzonej działalności.
  2. Poprawa płynności – wybór i realizacja instrumentów pomocy, które pozwolą funkcjonować w dobie kryzysu dzięki poprawie płynności bieżącej działalności, w tym środków obrotowych oraz środków inwestycyjnych.
  3. Pomoc inwestycyjna – wybór i realizacja instrumentów pomocowych pozwalających rozwinąć działalność oraz zrealizować inwestycje bezpośrednio związane z działaniami zmierzającymi do niwelowania i zwalczania koronawirusa.

Pracownicy INGENIS zaproponują najbardziej efektywny scenariusz działań, zapewniając wsparcie przez cały proces uzyskania określonych środków pomocowych, pomogą w jego wdrożeniu i rozliczeniu. Zyskają Państwo również pełne wsparcie doradcze w zakresie aktualizacji informacji dotyczących instrumentów i mechanizmów pomocowych. Jeśli chcieliby Państwo skorzystać z Naszej Oferty, prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety, która pozwoli zaproponować najefektywniejsze rozwiązanie wynikającej z indywidualnych potrzeb. W razie jakichkolwiek pytań, zapraszam do kontaktu telefonicznego i mailowego.

Przykładowe Realizacje

Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska
Modernizacja obiektu rekreacyjno-sportowego Piaski-Szczygliczka w Ostrowie Wielkopolskim dla podniesienia atrakcyjności turystycznej miasta i okolic
Rewitalizacja najstarszej, historycznej części Kutna

 

Przebudowa budynku Starej Biblioteki w Ostrowie Wielkopolskim

 

Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowe Toniszewo – Kopaszyn
Termomodernizacja kutnowskich obiektów użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa nr 1 i Szkoła Podstawowa nr 9
Budowa odcinka ulicy Strzeleckiej w ciągu wschodniej ramy komunikacyjnej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
Poprawa stanu infrastruktury społecznej Miasta Kutna poprzez utworzenie kompleksu terapeutyczno-integracyjnego Wspólny Dom

Aktualności