PRZYKŁADOWE REALIZACJE

Budowa dróg rowerowych po byłej linii kolejowej Połczyn Zdrój Barwice Grzmiąca w celu zmiany środka transportu z indywidualnego samochodowego na indywidualny rowerowy jako środka dojazdu do miejsca przesiadkowego, miejsca pracy i szkoły.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.4 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Kontraktów Samorządowych Okres realizacji: styczeń 2017r....

czytaj dalej

Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Zduńskiej Woli

Dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi INGENIS przygotował: studium wykonalności oraz wniosek o dofinansowanie Okres realizacji zadania: styczeń - kwiecień 2016 Wartość projektu: 8,7 miliona złotych...

czytaj dalej

Budowa obiektu konferencyjno – wystawienniczego wraz zagospodarowaniem terenów należących do Miasta Kołobrzeg zlokalizowanych przy Parku Zdrojowym, z możliwością rozszerzenia przedsięwzięcia o remont Amfiteatru, w formule PPP

Partnerstwo Publiczno - Prywatne Budowa obiektu konferencyjno - wystawienniczego wraz zagospodarowaniem terenów należących do Miasta Kołobrzeg zlokalizowanych przy Parku Zdrojowym, z możliwością rozszerzenia przedsięwzięcia o remont Amfiteatru, w formule...

czytaj dalej

Innowacyjny proces kompostowania o obniżonej uciążliwości środowiskowej oraz urządzenia do poprawy skuteczności dezodoryzacji powietrza poprocesowego za pomocą biofiltra zintegrowanego z płuczką, oraz urządzenia do podczyszczania odcieków

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Priorytet I: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie: 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Okres realizacji:...

czytaj dalej

Zagospodarowanie Wzgórza Zamkowego w Sztumie

Partnerstwo Publiczno - Prywatne Zagospodarowanie Wzgórza Zamkowego w Sztumie Okres realizacji: II-III kw. 2015r. INGENIS wraz z Instytutem Partnerstwa Publiczno - Prywatnego przeprowadził doradztwo finansowo-ekonomiczne i prawne w zakresie...

czytaj dalej