PRZYKŁADOWE REALIZACJE

Centrum Nowoczesności

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Priorytet 7: Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy Działanie: 7.2. Adaptacja do nowych funkcji...

czytaj dalej

Zakup systemu monitoringu dróg wojewódzkich

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013, Priorytet I: Rozwój infrastruktury technicznej, Działanie: 1.1. Infrastruktura drogowa, Okres realizacji: II kwartał 2012r....

czytaj dalej

Rewitalizacja Centrum Miasta Zduńska Wola

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Priorytet VI: Odnowa obszarów miejskich, Działanie: VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych Okres realizacji: marzec - kwiecień...

czytaj dalej

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Koło

Lokalny Program Rewitalizacji, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013, Okres realizacji: 2010 - 2011 W dniu dzisiejszym zakończyliśmy pracę nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji  dla Miasta Koło. Kilkumiesięczne wysiłki...

czytaj dalej