PRZYKŁADOWE REALIZACJE

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 6 w Przemyślu

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Priorytet 2: Infrastruktura techniczna, Działanie: Działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna. Okres realizacji: czerwiec 2010r....

czytaj dalej