PRZYKŁADOWE REALIZACJE

Budowa Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013, Priorytet V: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie: 5.1. Infrastruktura szkolnictwa wyższego. INGENIS przygotował: studium...

czytaj dalej

Budowa obwodnicy miasta Janikowo

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013, Priorytet II: Infrastruktura komunikacyjna, Działanie: 2.2. Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego...

czytaj dalej

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Pruszcz Gdański

Lokalny Program Rewitalizacji, Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013, Okres realizacji: 2008r. W dniu dzisiejszym zakończyliśmy pracę nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Pruszcz...

czytaj dalej

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Zagórów

Lokalny Program Rewitalizacji, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013, Okres realizacji: 2007r.   W dniu dzisiejszym zakończyliśmy pracę nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji  dla Miasta...

czytaj dalej