PRZYKŁADOWE REALIZACJE

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sompolno

Lokalny Program Rewitalizacji, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013, Okres realizacji: 2006r. W dniu dzisiejszym zakończyliśmy pracę nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji  dla Miasta...

czytaj dalej

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Gostynina

Lokalny Program Rewitalizacji, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013, Okres realizacji: 2005r. W dniu dzisiejszym zakończyliśmy pracę nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji  dla Miasta...

czytaj dalej

Dokumenty strategiczne dla Gminy Zaniemyśl

Długookresowa Strategia Rozwoju Gminy Zaniemyśl, Program Ochrony Środowiska Gminy Zaniemyśl, Program Gospodarki Odpadami Gminy Zaniemyśl, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013, Okres realizacji: 2004r. W dniu dzisiejszym...

czytaj dalej

Dokumenty Strategiczne dla Gminy Dominowo

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Dominowo, Program Ochrony Środowiska Gminy Dominowo, Program Gospodarki Odpadami Gminy Dominowo, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013, Okres realizacji: 2004r. W dniu dzisiejszym...

czytaj dalej