Informujemy, że w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia od 05.05.2022 do 29.06.2022 zaplanowano nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.2: Internacjonalizacja MŚP. 

Konkurs będzie miał na celu wesprzeć przedsiębiorcę w diagnozie jego potencjału w zakresie internacjonalizacji, przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne.

Jako INGENIS przeprowadzimy analizę każdego pomysłu pod katem wymów konkursu oraz w przypadku zainteresowania, podejmiemy się wsparcia w zakresie aplikowania o dofinansowanie. W razie pytań, zapraszam do kontaktu.