Rewitalizacja najstarszej, historycznej części Kutna


Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
Poddziałania VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego 
Okres opracowania dokumentacji: wrzesień 2016 r.
INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie
Wartość projektu: 26,3 mln zł

Celem projektu oprócz realizacji zamierzenia rewaloryzacji zespołu Pałacu Saskiego w Kutnie jest badanie i popularyzacja tradycyjnego rzemiosła i technik budowlanych. Pałac Saski w Kutnie bez interwencji ulegnie całkowitej i bezpowrotnej degradacji. Obecnie obiekt jest wyłączony z użytkowania z powodu bardzo złego stanu technicznego.

Poprzez częściową odbudowę Pałacu Saskiego rozumie się odtworzenie spalonej części więźby dachowej nad korpusem głównym i skrzydłem zachodnim budynku. Zakres prac związanych z odbudową obejmuje część nieużytkową poddasza przeznaczoną w projekcie do prowadzenia instalacji technicznych. W zestawieniu z innymi pracami budowlano-konserwatorskimi w Pałacu oraz powierzchnią odbudowywanej części nieużytkowego poddasza (stanowiącą mniej niż 20% całej powierzchni pałacu – przy uwzględnieniu powierzchni nieużytkowego poddasza) zakres prac związanych z odbudową szacowany jest w granicach 5-10% wszystkich prac (koszt odbudowy rozebranej więźby stanowi ok 4% wszystkich prac związanych z pałacem).