Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola Nr 2 im. Misia Uszatka w Trzemesznie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020,

Poddziałanie 9.3.1. Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej

Okres opracowania dokumentacji: marzec 2017r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 1,2 mln. zł

Projekt obejmuje przebudowę głównego, dwukondygnacyjnego budynku Przedszkola Nr 2 im. Misia Uszatka w Trzemesznie, dobudowanie do niego od strony zachodniej nowej, czterokondygnacyjnej części oraz utwardzenie nowych powierzchni komunikacyjnych. Oba budynki będą stanowiły całość funkcjonalno-przestrzenną. Przebudowa części istniejącej obejmie m.in. powiększenie wybranych pomieszczeń, wydzielenie nowych pomieszczeń oraz przebudowę wybranych sal na bibliotekę, składnicę akt oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne dla osób zatrudnionych w przedszkolu. Prace związane z przebudową nie wykroczą poza istniejący obrys głównego budynku przedszkola. Nowy obiekt będzie oddzielony od części istniejącej klatką schodową pełniącą funkcję dodatkowej ewakuacji, wyposażoną w windę dla osób niepełnosprawnych. Będzie posiadał 3 kondygnacje naziemne i jedną podziemną. Kondygnacja podziemna (piwnica) będzie przeznaczona m.in. na magazyny i pomieszczenia techniczne. Kondygnacja podziemna będzie przeznaczona m.in. na magazyny i pomieszczenia techniczne. Kondygnacje naziemna przeznaczone będą na działalność przedszkola m.in. na sale dla dzieci, toalety, administrację, pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz szatnię. Ciąg komunikacyjny pomiędzy istniejącym wejściem do budynku głównego a projektowanym wejściem do nowego obiektu zostanie utwardzony.