Jednostki Samorządu Terytorialnego
Spółki Komunalne

Krzysztof Wojtczak
PROKURENT, DYR. DEP. KLIENTÓW KLUCZOWYCH

+48 508 17 16 13
k.wojtczak@ingenis.pl

Bieżące nabory

Realizacje

Rozwój „Polski samorządowej” jest kluczowy dla rozwoju gospodarki krajowej i wyjścia z kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. Jednostki samorządu terytorialnego to ważni beneficjenci środków unijnych i krajowych. 

Wsparcie finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego stanowi znaczącą część funduszy przewidzianych w perspektywie finansowej na lata 2021-2027. Zaplanowano potężne środki finansowe, dzięki którym tysiące gmin w Polsce, a także miasta i powiaty mogą realizować najbardziej ambitne plany rozwoju infrastruktury oraz potencjału społecznego i gospodarczego. 

Firma INGENIS od samego początku prężenie wspiera jednostki samorządu terytorialnego w pozyskaniu dotacji ze środków unijnych, krajowych oraz funduszy norweskich. Na przestrzeni lat pomogliśmy pozyskać i zrealizować projekty we wszystkich województwach. W nowej perspektywie finansowej duże znaczenie dla wsparcia lokalnych potrzeb mają programy pomocowe pobudzające gospodarkę w związku ze zwalczeniem skutków pandemii COVID-19. Samorządy mogą liczyć na wsparcie INGENIS na każdym etapie procesu, od budowania wstępnej koncepcji, pozyskania niezbędnych dokumentów, po aplikowanie i rozliczenie środków. 

Sprawne funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego zależy w dużej mierze od tego, jakim budżetem dysponują oraz jakie są główne potrzeby cih mieszkańców. Posiadane środki wpływają na to, jakie lokalne inwestycji są realizowane. Kluczowe inwestycje związane z ochroną środowiska, efektywnością energetyczną, rozwojem infrastruktury, programami kulturalnymi i sportowymi w dużej mierze są realizowane w wyniku uzyskania zewnętrznego finansowania. Bez tego wsparcia rozwój jednostek samorządów terytorialnych zostałby znacząco zahamowany.

Przyznane środków w ramach perspektywy finansowanej na lata 2021-2027 są prawdopodobnie po raz ostatni dostępne dla Polskich samorządów w tak dużej wysokości. Dlatego zachęcamy do kontaktu z Naszą Firmą a z pewnością pomożemy podnieść potencjał regionu.