PRZYKŁADOWE REALIZACJE

Zintegrowany system selektywnego zbierania odpadów

Zintegrowany system selektywnego zbierania odpadów

Firma Ingenis sp. z o.o. przygotowywała projekty dla naboru w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę Klimat i Środowisko na lata 2021-2027 w ramach Priorytetu 1.4 „Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym”, Typ projektu: Systemy...

czytaj dalej
Sukces w konkursie na projekty inwestycyjne w woj. śląskim (RPO WSL 3.2) – Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz utrzymanie miejsc pracy, poprzez zakup nowoczesnych maszyn dla usług budowlanych

Sukces w konkursie na projekty inwestycyjne w woj. śląskim (RPO WSL 3.2) – Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz utrzymanie miejsc pracy, poprzez zakup nowoczesnych maszyn dla usług budowlanych

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP Koszty całkowite: 940 300,00 PLN Dofinansowanie: 799...

czytaj dalej
Sukces w konkursie na projekty inwestycyjne w woj. śląskim (RPO WSL 3.2) – Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz utrzymanie miejsc pracy, poprzez zakup nowoczesnych maszyn dla usług budowlanych

Sukces w konkursie na projekty inwestycyjne w woj. śląskim (RPO WSL 3.2) – Wdrożenie innowacyjnego procesu wytwarzania konstrukcji membranowych w celu podniesienia konkurencyjności, utrzymania zatrudnienia oraz stworzenia nowych miejsc pracy.

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP Koszty całkowite: 913 470,00 PLN Dofinansowanie: 776...

czytaj dalej
Zbiornik Tulce gm. Kleszczewo, pow. poznański

Zbiornik Tulce gm. Kleszczewo, pow. poznański

Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 4.1.2 Mała retencja Okres opracowania dokumentacji: luty 2020r. INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie Wartość projektu: 22,1 mln. zł Objęte...

czytaj dalej