Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
dla Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP
dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP
Koszty całkowite: 940 300,00 PLN
Dofinansowanie: 799 255,00PLN

Miło Nam poinformować, że firma EKOTEXBUD 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ dzięki wsparciu INGENIS otrzymała dofinansowanie na cele inwestycyjne związane z poprawą konkurencyjności przedsiębiorstwa w dobie pandemii COVID-19.

Celem projektu jest wdrożenie automatyzacji procesu budowy rurociągów w zakresie prowadzenia wykopów oraz ulepszenia gruntu rodzimego do zasypki sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Cel zostanie zrealizowany poprzez zakup i uruchomienie specjalistycznych urządzeń, tj. koparki, szybkozłącza i recyklera z płytą adapterową. Ulepszenie wykopanego gruntu i ponowne jego wbudowanie ma docelowo pozwolić na znaczne ograniczenie kosztów poprzez redukcję ilości kupowanych kruszyw budowlanych wykorzystywanych jako materiały do wymiany gruntów w miejsce gruntów usuniętych. Takie rozwiązanie w szerszym aspekcie pozwoli nie tylko na osiągnięcie redukcji kosztów ekonomicznych, ale przyniesie również znaczne oszczędności środowiskowe poprzez stopniowe zmniejszenie zapotrzebowanie na kruszywa naturalne.