Samorządy
Spółki Komunalne

Dostępne formy finansowania umożliwiają rozwój polskich samorządów i spółek komunalnych! Jako doświadczeni doradcy pomożemy podmiotom z całej Polski pozyskać środki na realizację projektów odpowiadających na potrzeby lokalnych społeczności!

Partnerstwo Publiczno Prywatne

Partnerstwo publiczno-prywatne to coraz popularniejsza forma współpracy sektora publicznego oraz prywatnego. Sektor publiczny sięgając po tę formułę zyskuje partnera, który sprawnie i bezproblemowo zrealizuje zaplanowane przedsięwzięcie, a partner prywatny zyskuje stabilnego partnera w postaci samorządu. 

PRZEDSIĘBIORCY

Polskie firmy mogą liczyć na korzystne finansowanie swoich inwestycji i planów biznesowych! Skorzystaj z oferty dla projektów inwestycyjnych, badawczych, promocyjnych, ochrony środowiska oraz współpracy międzynarodowej oraz naukowej!

Projektów rekomendowanych do dofinansowania

Milionów pozyskanych środków

Podpisanych umów o PPP

AKTUALNOŚCI

Dofinansowanie: Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru.

W ramach Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłoszono 4 konkursy w ramach elektromobilności. Nabór wniosków zaplanowano od 7 stycznia do 31 marca 2022. Pomoc będzie przyznawania w formie bezzwrotnej dotacji. Konkursy są skierowane do: jednostek samorządu terytorialnego; przedsiębiorców; spółdzielni; wspólnot mieszkaniowych; rolników indywidualnych.

 Zaplanowano 4 nabory:

  1. budowa stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, innej niż ogólnodostępna stacja ładowania – do 25% dofinansowania
  2. budowa bądź przebudowa ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 50 kW i mniejszej niż 150 kW – do 30% dofinansowania
  3. budowa bądź przebudowa ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 150 kW – do 50% dofinasowania
  4. budowa lub przebudowa ogólnodostępnych stacji wodoru – do 50% dofinansowania

Dofinansowanie: Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym w woj. Wielkopolskim (WRPO 3.2.1)

W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 ogłoszono nabór projektów w ramach konkursu z poddziałania 3.2.1 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Konkurs zaplanowano w terminie od 29 grudnia 2021 roku do 25 marca 2022 roku. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 50 000 000,00 PLN.

W ramach konkursu można uzyskać wsparcie na kompleksową, głęboką modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej lub budynków zamieszkania zbiorowego.

Dofinansowanie: Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia.

O dotację w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych mogą ubiegać się podmioty lecznicze (a także przedsiębiorcy powstali z ich przekształcenia) udzielające świadczeń zdrowotnych dedykowanych chorobom zakaźnym. Wnioski można składać od 31 stycznia do 28 lutego 2022 roku. Wydatki kwalifikowane mogą wynosić od 2 do 8 milionów złotych.

Bezzwrotne wsparcie w ramach konkursu można otrzymać na:

  1. wsparcia oddziałów zakaźnych oraz innych jednostek organizacyjnych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych dedykowanych chorobom zakaźnym;
  2. wsparcia pracowni diagnostycznych oraz innych jednostek zajmujących się diagnostyką, współpracujących z oddziałami/jednostkami wymienionymi powyżej.

NASZE REALIZACJE

PROJEKT PPP – PODPISANA UMOWA

Z przyjemnością informujemy, że doszło do podpisania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym pomiędzy Gminą Lubań a IZIM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w ramach Przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja funkcjonalna i głęboka modernizacja energetyczna infrastruktury sportowej i szkolnej w Mieście Lubań” w trakcie którego, Ingenis sp. z o.o. pełnił rolę doradcy w zakresie zagadnień prawno-finansowych, a Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. pełniła rolę doradcy w zakresie zagadnień technicznych.

Ogłoszenie o postępowaniu zostało opublikowane 31 grudnia 2019 roku.

PRZYZNANO DOFINANSOWANIE: ROZWÓJ USŁUG PUBLICZNYCH

INGENIS pozyskał dofinansowanie dla projektu z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w poddziałaniu 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych.Wartość projektu: 4,4 mln zł.

W ramach projektu, Wnioskodawca (Gmina Rychtal) wspólnie z partnerami (Gmina Trzcinica i Gmina Bralin), planuje ponieść koszty związane z zakupem środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, prac budowlanych oraz koszty usług doradczych które pozwolą na wdrożenie elektronicznych usług publicznych z obszaru e-administracji.

PRZYZNANO DOFINANSOWANIE: SUKCES W KREDYCIE TECHNOLOGICZNYM (POIR 3.2.2)

Miło nam poinformować, że firma Astra Coffee and More Sp. z o.o. dzięki wsparciu INGENIS otrzymała dofinansowanie na stworzenie nowej linii technologicznej do produkcji nowego rodzaju herbaty. Dofinansowanie zostało przyznane w ramach konkursu POIR 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne.

Celem projektu, jest wdrożenie do przedsiębiorstwa, nowej technologii, umożliwiającej produkcje udoskonalonego produktu. Wdrożenie nowej technologii, bazować będzie na posiadanej przez Wnioskodawcę, nieopatentowanej wiedzy technicznej. Aby możliwe było wdrożenie nowej technologii konieczny jest zakup następujących środków trwałych: Linia produkcyjna do konfekcjonowania herbaty w saszetki typu piramida. Bezpośrednim rezultatem projektu będzie uruchomienie produkcji udoskonalonego produktu w postaci w postaci herbaty w saszetkach typu piramida z materiału PLA z autorską zawieszką, pakowana w zgrzewaną torebkę i kartonik bez użycia folii.