Firma INGENIS Sp. z o.o. przygotowywała wnioski o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko na lata 2021-2027 w ramach Działania 2.5 „Woda do spożycia”, Typ projektu: Samodzielne projekty dotyczące systemów zaopatrzenia w wodę do spożycia.

 

W ramach naboru wsparcie dedykowane jest projektom przyczyniającym się do poprawy systemów zaopatrzenia w wodę oraz podnoszenia świadomości ekologicznej w zakresie oszczędzania wody.
Nabór przeznaczony dla: podmiotów odpowiedzialnych za realizację zadań związanych z zaopatrzeniem ludności w wodę, tj. jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz przedsiębiorstw.