Wstępne konsultacje rynkowe w ramach planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa i utrzymanie budynków przedszkola specjalnego z przeznaczeniem na zajęcia rewalidacyjne na terenie powiatu drawskiego”

Powiat Drawski wraz z zespołem Ingenis sp. z o.o. zaprasza na wstępne konsultacje rynkowe związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na budowę i utrzymanie budynków przedszkola specjalnego z przeznaczeniem na zajęcia rewalidacyjne na terenie Powiatu Drawskiego. Zainteresowani mogą wypełnić ankiety i uczestniczyć w zdalnych konsultacjach w okresie 23-29.02.2024 r., gdzie poruszane będą kwestie związane z realizacją i sfinansowaniem przedmiotowego przedsięwzięcia przez potencjalnego partnera prywatnego. Nowe budynki, które będą zarządzane przez Zespół Placówek Edukacyjno – Terapeutycznych w Bobrowie, stworzą odpowiednią przestrzeń dla wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami. Zgłoszenia do udziału w konsultacjach można przesyłać do 22.02.2024 r. do godz. 15:30, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy: powiatdrawski@powiatdrawski.pl oraz a.hedwig@ingenis.pl.

Dokumenty dotyczące konsultacji rynkowych znajdują się pod adresem: https://bip.powiatdrawski.pl/artykul/wstepne-konsultacje-rynkowe-zwiazane-z-postepowaniem-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-na-bu