Partnerstwo publiczno-prywatne

Adrian Hedwig
ANALITYK DS. PRAWNYCH

+48 501 597 816
a.hedwig@ingenis.pl

Bieżące postępowania

Oferta

Realizacje

Początki partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce sięgają 2008 roku, kiedy to weszła w życie polska ustawa o PPP. Od tego momentu INGENIS, jako jeden z pierwszych na polskim rynku, w ramach swojego zespołu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego kompleksowo wspiera podmioty realizujące projekty w tej formule. W ramach swojego doświadczenia, INGENIS brał już udział w kilkudziesięciu projektach na terenie całego kraju.

Formuła partnerstwa publiczno-prywatnego polega na wspólnej realizacji przedsięwzięcia przez sektor publiczny oraz prywatny. Główną zaletą tej formuły jest podział i przypisanie zadań oraz ryzyk właśnie tej stronie, która najlepiej potrafi nimi zarządzać. Kolejną zaletą formuły partnerstwa publiczno-prywatnego jest to, że można ją stosować w praktyce w każdej branży w ramach której następuje realizacja zadań publicznych. Najczęściej formuła ta ma zastosowanie przy budowie lub przebudowie dróg, budowie, przebudowie lub termomodernizacji obiektów publicznych lub budowie czy rozbudowie ośrodków sportowych oraz rekreacyjnych.

W ramach współpracy przy realizacji projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego przeprowadzamy szereg czynności mających na celu ich skuteczną realizację. Przeprowadzamy konsultacje rynkowe w ramach których powstaje niezbędna dokumentacja, w tym dokumentacja z ich przeprowadzenia oraz memorandum inwestycje. Opracowujemy szereg analiz, które tworzą ocenę efektywności przedsięwzięcia, przygotowujemy dokumentację przetargową, a także wspieramy zleceniodawcę zarówno w trakcie trwania postępowania jak i po podpisaniu umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.