PRZYGOTOWANIE WNIOSKU DO PROGRAMU PATHWAYS2RESILLIENCE

PRZYGOTOWANIE WNIOSKU DO PROGRAMU PATHWAYS2RESILLIENCE

Zespół Ingenis Sp. z o.o. przygotował wniosek do pierwszego naboru na fundusze unijne w ramach programu Pathways2Resillience. Nabór ma na celu zapewnienie 40 regionom/społecznościom wsparcia finansowego poprzez umowy o subgranty, do maksymalnej kwoty 210 000 €, wraz z usługami...

czytaj dalej
Wstępne konsultacje rynkowe w ramach planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa i utrzymanie budynków przedszkola specjalnego z przeznaczeniem na zajęcia rewalidacyjne na terenie powiatu drawskiego”

Wstępne konsultacje rynkowe w ramach planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa i utrzymanie budynków przedszkola specjalnego z przeznaczeniem na zajęcia rewalidacyjne na terenie powiatu drawskiego”

Wstępne konsultacje rynkowe w ramach planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa i utrzymanie budynków przedszkola specjalnego z przeznaczeniem na zajęcia rewalidacyjne na terenie powiatu drawskiego” Powiat Drawski wraz z zespołem Ingenis sp. z o.o. zaprasza na wstępne konsultacje rynkowe związane z...

czytaj dalej
Zintegrowany system selektywnego zbierania odpadów

Zintegrowany system selektywnego zbierania odpadów

Firma Ingenis sp. z o.o. przygotowywała projekty dla naboru w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę Klimat i Środowisko na lata 2021-2027 w ramach Priorytetu 1.4 „Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym”, Typ projektu: Systemy selektywnego zbierania odpadów...

czytaj dalej
Dofinansowanie: Gospodarka o obiegu zamkniętym (FEP.02.13)

Dofinansowanie: Gospodarka o obiegu zamkniętym (FEP.02.13)

W ramach Funduszy Europejskich dla Pomorskiego na lata 2021 – 2027 ogłoszono nabór w ramach działania 2.13. Gospodarka o obiegu zamkniętym.  Nabór zaplanowano w terminie od 6 marca 2024 roku do 27 marca 2024 roku. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie wynosi: 82 736 366,44 PLN. W...

czytaj dalej
Dofinansowanie: „Energia Plus”

Dofinansowanie: „Energia Plus”

Informujemy, że w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od 01.04.2022 do 16.12.2022r. zaplanowano nabór wniosków o dofinansowanie w ramach  programu priorytetowego "Energia Plus". W ramach konkursu możliwe będzie uzyskanie dofinansowania m.in. na: Zmniejszenie zużycia...

czytaj dalej
Dofinansowanie: Efektywność energetyczna – REACT-EU

Dofinansowanie: Efektywność energetyczna – REACT-EU

Informujemy, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego od 05.05.2022 do 18.05.2022r. zaplanowano nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania: 11.1 Efektywność energetyczna – REACT-EU. W ramach konkursu możliwe będzie uzyskanie dofinansowania m.in. na: poprawę...

czytaj dalej
Dofinansowanie: Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie: Cyfrowa Gmina

Bardzo miło Nam poinformować, iż Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiła nowy nabór projektów w ramach konkursu „Cyfrowa Gmina”. Celem naboru jest wsparcie gmin z całej Polski w zakresie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenia cyberbezpieczeństwa. Dofinansowanie będzie można otrzymać na następujące...

czytaj dalej
Modernizacja i rozbudowa systemu oczyszczania ścieków i kanalizacji wraz z możliwością budowy dodatkowych instalacji na terenie Miasta Wschowa w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego

Modernizacja i rozbudowa systemu oczyszczania ścieków i kanalizacji wraz z możliwością budowy dodatkowych instalacji na terenie Miasta Wschowa w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego

Obecnie zespół Ingenis Sp. z o.o. pracuje nad opracowaniem dokumentacji dla przedsięwzięcia realizowanego w formule partnerstwa publiczno – prywatnego, jakim jest modernizacja i rozbudowa systemu oczyszczania ścieków i kanalizacji wraz z możliwością budowy dodatkowych instalacji na terenie Miasta...

czytaj dalej
Modernizacja i rozbudowa systemu oczyszczania ścieków i kanalizacji wraz z możliwością budowy dodatkowych instalacji na terenie Miasta Wschowa w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego

Budowa Centrum Administracyjno-Usługowego we Wschowie

Obecnie zespół Ingenis Sp. z o.o. pracuje nad opracowaniem dokumentacji dla przedsięwzięcia realizowanego w formule partnerstwa publiczno – prywatnego, jakim jest budowa Centrum Administracyjno-Usługowego na terenie Miasta Wschowa. Przeprowadzenie wstępnych konsultacji rynkowych będzie miało na...

czytaj dalej
Przedsiębiorco! Ostatnia szansa na dotacje!

Przedsiębiorco! Ostatnia szansa na dotacje!

Obecna perspektywa finansowa 2014-2020 kończy się! Pracę nad nowym budżetem nadal trwają i nie są znane cele i wytyczne dla przyszłych konkursów o dofinansowanie ze środków UE. 2020 to rok, kiedy warto wykorzystać pozostałe środki na znanych zasadach. 2020 to ostatni rok, kiedy można ubiegać się o...

czytaj dalej