Dofinansowanie: Internacjonalizacja MŚP

Dofinansowanie: Internacjonalizacja MŚP

Informujemy, że w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia od 05.05.2022 do 29.06.2022 zaplanowano nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.2: Internacjonalizacja MŚP.  Konkurs będzie miał na celu wesprzeć przedsiębiorcę w diagnozie jego potencjału w zakresie internacjonalizacji,...

czytaj dalej
Dofinansowanie: „Energia Plus”

Dofinansowanie: „Energia Plus”

Informujemy, że w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od 01.04.2022 do 16.12.2022r. zaplanowano nabór wniosków o dofinansowanie w ramach  programu priorytetowego "Energia Plus". W ramach konkursu możliwe będzie uzyskanie dofinansowania m.in. na: Zmniejszenie zużycia...

czytaj dalej
Dofinansowanie: Efektywność energetyczna – REACT-EU

Dofinansowanie: Efektywność energetyczna – REACT-EU

Informujemy, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego od 05.05.2022 do 18.05.2022r. zaplanowano nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania: 11.1 Efektywność energetyczna – REACT-EU. W ramach konkursu możliwe będzie uzyskanie dofinansowania m.in. na: poprawę...

czytaj dalej
Dofinansowanie: Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie: Cyfrowa Gmina

Bardzo miło Nam poinformować, iż Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiła nowy nabór projektów w ramach konkursu „Cyfrowa Gmina”. Celem naboru jest wsparcie gmin z całej Polski w zakresie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenia cyberbezpieczeństwa. Dofinansowanie będzie można otrzymać na następujące...

czytaj dalej
Modernizacja i rozbudowa systemu oczyszczania ścieków i kanalizacji wraz z możliwością budowy dodatkowych instalacji na terenie Miasta Wschowa w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego

Modernizacja i rozbudowa systemu oczyszczania ścieków i kanalizacji wraz z możliwością budowy dodatkowych instalacji na terenie Miasta Wschowa w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego

Obecnie zespół Ingenis Sp. z o.o. pracuje nad opracowaniem dokumentacji dla przedsięwzięcia realizowanego w formule partnerstwa publiczno – prywatnego, jakim jest modernizacja i rozbudowa systemu oczyszczania ścieków i kanalizacji wraz z możliwością budowy dodatkowych instalacji na terenie Miasta...

czytaj dalej
Modernizacja i rozbudowa systemu oczyszczania ścieków i kanalizacji wraz z możliwością budowy dodatkowych instalacji na terenie Miasta Wschowa w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego

Budowa Centrum Administracyjno-Usługowego we Wschowie

Obecnie zespół Ingenis Sp. z o.o. pracuje nad opracowaniem dokumentacji dla przedsięwzięcia realizowanego w formule partnerstwa publiczno – prywatnego, jakim jest budowa Centrum Administracyjno-Usługowego na terenie Miasta Wschowa. Przeprowadzenie wstępnych konsultacji rynkowych będzie miało na...

czytaj dalej
Przedsiębiorco! Ostatnia szansa na dotacje!

Przedsiębiorco! Ostatnia szansa na dotacje!

Obecna perspektywa finansowa 2014-2020 kończy się! Pracę nad nowym budżetem nadal trwają i nie są znane cele i wytyczne dla przyszłych konkursów o dofinansowanie ze środków UE. 2020 to rok, kiedy warto wykorzystać pozostałe środki na znanych zasadach. 2020 to ostatni rok, kiedy można ubiegać się o...

czytaj dalej
Dofinansowanie: Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń – RPO Łódzkiego

Dofinansowanie: Transport multimodalny – RPO Łódzkie

Zarząd Województwa Łódzkiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, ogłasza Konkurs dla naboru nr RPLD.03.03.00-IZ.00-10-001/19 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej Osi Priorytetowej III Transport,...

czytaj dalej