Zespół Ingenisu Sp. z o.o. opracowuje dokumentację dla Powiatu Koszalińskiego w ramach przedsięwzięcia realizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Przedsięwzięcie dotyczy budowy domów pomocy społecznej (DPS-ów)
z nowoczesnymi systemami do sprawnego zarządzania nimi. Domy pomocy społecznej powstaną na terenie powiatu koszalińskiego, a ich projekt zakłada podniesienie standardu świadczonych usług w DPS-ach i zmniejszenia kosztów
ich funkcjonowania. Dlatego w projekcie DPS-ów przewiduje się m.in. zastosowanie rozwiązań przyjaznych środowisku, takich jak wykorzystanie źródeł energii odnawialnej. W ramach przedsięwzięcia prowadzone są negocjacje z potencjalnymi partnerami prywatnymi, gdzie uczestnicy dyskutują szczegółowo o zobowiązaniach umownych proponowanych dla partnera prywatnego i podmiotu publicznego.