Informujemy, że w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zaplanowano ogłoszenie na kwiecień 2022 nowego konkursu w ramach działania 11.3: Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia. Wszystkie wiążące informacje o konkursie zostaną opublikowane w dniu ogłoszenia naboru.

Konkurs będzie miał na celu:

 • Wsparcie oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych podmiotów leczniczych ponadregionalnych, udzielających świadczeń zdrowotnych dedykowanych chorobom:
  1. układu krążenia, nowotworowym,
  2. układu kostno-stawowo-mięśniowego,
  3. układu oddechowego,
  4. ginekologii,
  5. położnictwa,
  6. neonatologii,
  7. pediatrii
  8. oraz innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci (roboty budowlane, doposażenie, w tym zakup wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji);
 • Wsparcie oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych podmiotów leczniczych wyspecjalizowanych w zakresie onkologii (roboty budowlane, doposażenie, w tym zakup wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji);
 • Wsparcie pracowni diagnostycznych oraz innych jednostek zajmujących się diagnostyką, współpracujących z oddziałami/jednostkami wymienionymi powyżej (roboty budowalne, doposażenie, w tym zakup wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji).

Jako INGENIS przeprowadzimy analizę każdego pomysłu pod katem wymów konkursu oraz w przypadku zainteresowania, podejmiemy się wsparcia w zakresie aplikowania o dofinansowanie. W razie pytań, zapraszam do kontaktu.