Zespół Ingenis Sp. z o.o. podjął współpracę z Gminą Dziwnów w celu obsługi doradczej planowanego przedsięwzięcia dotyczącego uruchomienia strefy usługowej wraz z budową Urzędu Miejskiego w Dziwnowie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Gmina Dziwnów poszukuje partnera prywatnego,  który wybuduje nowy budynek administracji publicznej oraz stworzy niezbędną infrastrukturę techniczną. Oprócz wymienionych celów publicznych, Przedsięwzięcie zakłada realizacje również celów komercyjnych w postaci budowy hotelu dla turystów (jako usługę turystyczną) oraz zagospodarowania wyznaczonego terenu pod inne usługi turystyczno-rekreacyjne.