Dofinansowanie „Gospodarka wodno-kanalizacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego” – łódzkie

Nabór wniosków w ramach Projektów B + R – łódzkie

Uwaga przedsiębiorcy z województwa łódzkiego!!! Od 28 lutego do 28 marca 2019 r. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi prowadzić będzie I rundę naboru wniosków w ramach Poddziałania I.2.2: Projekty B + R przedsiębiorstw. Wsparciem zostaną objęte projekty dotyczące zakupu usługi badawczej...

czytaj dalej
Partnerstwo Publiczno-Prywatne w kulturze

Partnerstwo Publiczno-Prywatne w kulturze

Pierwsze Partnerstwo Publiczno-Prywatne w kulturze w Polsce? Mamy nadzieję! Opera Wrocławska zdecydowała się na przeprowadzenie postępowania na wybór partnera prywatnego, który wybuduje m.in. pomieszczenia administracyjne oraz sale ćwiczeń dla baletu, chóru i solistów. Do udziału w postępowaniu...

czytaj dalej
Partnerstwo Publiczno-Prywatne w kulturze

Partnerstwo Publiczno-Prywatne Projekt rewitalizacji

Projekt rewitalizacji dzielnicy Dolne Miasto Gdańska Dziś żadne miasto nie jest w stanie rozwijać się bez wykorzystania doświadczeń i środków partnerów prywatnych - mówił w Gdańsku prezydent Paweł Adamowicz przedstawiając projekt rewitalizacji dzielnicy Dolne Miasto. Dzięki Partnerstwu...

czytaj dalej
Partnerstwo Publiczno-Prywatne w kulturze

Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Jasiniec w formule PPP

Obecnie zespół Ingenis Sp. z o.o. pracuje nad opracowaniem dokumentacji dla przedsięwzięcia realizowanego w formule Partnerstwa Publiczno - Prywatnego, jakim jest modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Jasieniec. Opracowanie analiz przedrelizacyjnych oraz przeprowadzenie konsultacji rynkowych...

czytaj dalej