Uwaga przedsiębiorcy!!! Od 25 marca do 8 maja 2019 r. prowadzony będzie nabór wniosków
o dofinansowanie w ramach działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R / 3.2.1 Badania na rynek, Inteligentny Rozwój.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy.

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie bądź zakupionych przez Wnioskodawcę, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług) lub wdrożenia
w przedsiębiorstwie innowacyjnego procesu technologicznego. Przedmiotem dofinansowania
w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe.

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi: – na eksperymentalne prace rozwojowe: 450 000 zł, – na usługi doradcze: 500 000 zł. Maksymalna intensywność dofinansowania na eksperymentalne prace rozwojowe wynosi: 35% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorców, 45% kosztów kwalifikowalnych dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców.
Maksymalna intensywność dofinansowania na usługi doradcze wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

  • zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 81 000 000,00 zł,
  • zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie wynosi 769 000 000,00 zł.

Więcej informacji: https://www.poir.gov.pl/nabory/1-45/