Dofinansowanie: Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii – KONKURS V

Dofinansowanie: Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu KONKURS V

Od 30 kwietnia jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła...

czytaj dalej
Dotacje: Jednostki Samorządu Terytorialnego – Śląskie

Dotacje: Jednostki Samorządu Terytorialnego – Śląskie

Od 29 marca jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, samorządowe jednostki organizacyjne oraz przedsiębiorstwa realizujące zadania własne jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa śląskiego mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach: 1. Poddziałania 1.7.1 Wspieranie...

czytaj dalej
Dofinansowanie: Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii – KONKURS V

Dofinansowanie: Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii

Od 30 marca przedsiębiorcy – wytwórcy energii z odnawialnych źródeł energii mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.1.1. Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej Programu...

czytaj dalej
Dofinansowanie: Sektorowe programy B+R – GAMEINN, Inteligentny Rozwój

Dofinansowanie: Badania na rynek, Inteligentny Rozwój

Uwaga przedsiębiorcy!!! Od 25 marca do 8 maja 2019 r. prowadzony będzie nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R / 3.2.1 Badania na rynek, Inteligentny Rozwój. O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, mali i średni...

czytaj dalej
KONFERENCJA: INWESTYCJE SAMORZĄDOWE – NOWE WYZWANIA

KONFERENCJA: INWESTYCJE SAMORZĄDOWE – NOWE WYZWANIA

Ingenis Sp. z o.o. wraz z Wielkopolskim Urzędem Marszałkowskim i Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolskich ma przyjemność zaprosić na konferencję Inwestycje samorządowe – nowe wyzwania. Znakomici samorządowcy, którzy przyjęli nasze zaproszenie opowiedzą o swoich doświadczeniach związanych...

czytaj dalej