Uwaga przedsiębiorcy z województwa łódzkiego! Od 3 czerwca do 31 maja 2019 r. prowadzony będzie nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 2.2.1 Modele biznesowe MŚP, Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego.

W ramach niniejszego konkursu możliwe jest uzyskanie dofinansowania na opracowanie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa w celu wejścia na nowe zagraniczne rynki zbytu.

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi 50%.
Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 50 000,00 zł

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 4 295 000 zł.
Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać do dnia 28 czerwca 2019 r.

 

Więcej informacji: https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/3438-poddzialanie-2-2-1-modele-biznesowe-msp