Polityka senioralna, rewitalizacja terenów poprzemysłowych oraz skojarzone projekty łączące gospodarkę wodnościekową, komunalną i ciepłownictwo to sektory, w których można spodziewać się większej obecności inwestycji realizowanych w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju będzie zachęcać marszałków województw do korzystania z w tego modelu w większym zakresie niż do tej pory. Więcej w artykule na Portalu Samorządowym – https://www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/partnerstwo-publiczno-prywatne-szansa-dla-polityki-senioralnej-rewitalizacji-i-walki-ze-smogiem,131222.html