Od 29 marca jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, samorządowe jednostki organizacyjne oraz przedsiębiorstwa realizujące zadania własne jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa śląskiego mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach:

 • 1. Poddziałania 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych
  w województwie śląskim,
 • 2. Poddziałania 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim,
 • 3. Poddziałania 1.7.3 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła
  i energii elektrycznej w województwie śląskim Programu Operacyjnego Infrastruktura
  i Środowisko na lata 2014-2020.

Wsparcie w ramach Poddziałania 1.7.1 mogą uzyskać projekty z zakresu głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych. Wsparcie w ramach Poddziałania 1.7.2 mogą uzyskać projekty z zakresu efektywnej dystrybucji ciepła i chłodu. Wsparcie w ramach Poddziałania 1.7.3 mogą uzyskać projekty z zakresu promowania wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej.

Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony będzie do dnia 27 maja 2019 r.

 

Więcej informacji:

 • https://www.pois.gov.pl/nabory/17-kompleksowa-likwidacja-niskiej-emisji-na-terenie-konurbacji-slasko-dabrowskiej-171-wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-budynkach-mieszkalnych-w-konurbacji-slasko-dabrowskiej-2/
 • https://www.pois.gov.pl/nabory/17-kompleksowa-likwidacja-niskiej-emisji-na-terenie-konurbacji-slasko-dabrowskiej-172-efektywna-dystrybucja-ciepla-i-chlodu-w-konurbacji-slasko-dabrowskiej-1-2/
 • https://www.pois.gov.pl/nabory/17-kompleksowa-likwidacja-niskiej-emisji-na-terenie-konurbacji-slasko-dabrowskiej-173-promowanie-wykorzystywania-wysokosprawnej-kogeneracji-ciepla-i-energii-elektrycznej-w-konurbacji-slasko-dabrowskiej-1-2/