Uwaga beneficjenci z województwa zachodniopomorskiego! Od 8 maja do 10 czerwca 2019 r. prowadzony będzie nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw na podstawie systemu popytowego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego.

Dofinansowanie skierowane do przedsiębiorców i przedsiębiorstw z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych:

a) usługi szkoleniowe,
b) usługi rozwojowe o charakterze zawodowym, w tym m.in.: kwalifikacyjny kurs zawodowy, kurs umiejętności zawodowych oraz inne, które umożliwiają uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych
c) inne usługi rozwojowe:

  • usługi doradcze, w tym doradztwo, superwizja, facylitacja,
  • coaching,
  • mentoring,
  • studia podyplomowe,
  • projekt zmiany,
  • egzamin,

d) usługi e-learningowe.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu wynosi 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 58 027 957,15 zł.

 

Więcej informacji: http://rpo-wup.wzp.pl/skorzystaj/nabory/61-uslugi-rozwojowe-skierowane-do-przedsiebiorcow-i-pracownikow-przedsiebiorstw-na-podstawie-systemu-popytowego