Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Jasiniec w formule PPP

Obecnie zespół Ingenis Sp. z o.o. pracuje nad opracowaniem dokumentacji dla przedsięwzięcia realizowanego w formule Partnerstwa Publiczno – Prywatnego, jakim jest modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Jasieniec. Opracowanie analiz przedrelizacyjnych oraz przeprowadzenie konsultacji rynkowych będzie miało na celu zainteresowanie potencjalnych partnerów prywatnych niniejszym przedsiewzięciem.

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jasieniec ma na celu poprawę jakości oświetlenia i obniżenie jego energochłonności. Zastosowanie opraw z diodami LED zwiększy bezpieczeństwo ruchu pieszych i pojazdów, a także spowoduje obniżenie energochłonności oświetlenia oraz obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej.