W ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021 – 2027 ogłoszono nabór w ramach działania 02.18 Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków komunalnych OPPT. 

Nabór zaplanowano w terminie od 10 stycznia 2024 roku do 10 lipca2024 roku. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie wynosi: 9 058 955,41 PLN.

W ramach naboru wsparcie uzyskają projekty dotyczące przedsięwzięć z zakresu głębokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej budynków komunalnych. Przedsięwzięcia mogą dotyczyć m.in.:

  1. ocieplenia obiektu, wymiany pokrycia dachu, okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne wraz z instalacją,
  2. przebudowy systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji oraz zastosowanie systemów zarządzania budynkiem,
  3. realizacji mikrokogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne,
  4. budowy i przebudowy instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach na potrzeby własne,
  5. instalacji systemów chłodzących, w tym również z OZE.

W przypadku wymiany źródeł ciepła nie będą wprowadzane piece węglowe.          

Dofinansowanie mogą otrzymać:

  1. jednostki samorządu terytorialnego,
  2. podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,
  3. partner prywatny we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu.

Jako INGENIS przeprowadzimy analizę każdego pomysłu pod kątem wymów konkursu oraz w przypadku zainteresowania, podejmiemy się wsparcia w zakresie aplikowania o dofinansowanie.