Obecnie zespół Ingenis Sp. z o.o. pracuje nad opracowaniem dokumentacji dla przedsięwzięcia realizowanego w formule partnerstwa publiczno – prywatnego, jakim jest budowa Centrum Administracyjno-Usługowego na terenie Miasta Wschowa. Przeprowadzenie wstępnych konsultacji rynkowych będzie miało na celu zainteresowanie potencjalnych partnerów prywatnych niniejszym przedsięwzięciem.

Głównym celem Przedsięwzięcia jest budowa Centrum Administracyjno – Usługowego zlokalizowanego w centrum miasta. W związku z tym planuje się budowę kilku kondygnacyjnego obiektu zlokalizowanego w ścisłym centrum miasta, w ramach którego zostanie zlokalizowany Urząd Miasta i Gminy oraz inne gminne jednostki oraz siedziba Spółki Komunalnej Wschowa sp. z o.o. (zapotrzebowanie na poziomie ok. 3100 m2 powierzchni użytkowej).

Ponadto, pod obiektem Centrum Administracyjno-Usługowym zaplanowano wybudowanie parkingu podziemnego, dedykowanego pracownikom obiektu oraz jego interesantom – mieszkańcom miasta. Przedsięwzięcie zakłada również wynajem pozostałej, wolnej powierzchni przez partnera prywatnego.