Informujemy, że w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 ogłoszono nowy konkurs na dofinansowanie projektów dla placówek medycznych w ramach Działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia.

Bezzwrotne wsparcie w ramach konkursu można otrzymać na:

  1. wsparcia oddziałów zakaźnych oraz innych jednostek organizacyjnych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych dedykowanych chorobom zakaźnym.
  2. wsparcia pracowni diagnostycznych oraz innych jednostek zajmujących się diagnostyką, współpracujących z oddziałami/jednostkami wymienionymi powyżej.

Dofinansowanie można uzyskać m.in. na roboty budowlane, doposażenie, w tym zakup wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji.

O dotację w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych mogą ubiegać się podmioty lecznicze (a także przedsiębiorcy powstali z ich przekształcenia) udzielające świadczeń zdrowotnych dedykowanych chorobom zakaźnym. Wnioski można składać od 31 stycznia do 28 lutego 2022 roku. Wydatki kwalifikowane mogą wynosić od 2 do 8 milionów złotych.

Jako INGENIS przeprowadzimy analizę każdego pomysłu pod katem wymów konkursu oraz w przypadku zainteresowania, podejmiemy się wsparcia w zakresie aplikowania o dofinansowanie. W razie pytań, zapraszam do kontaktu.