Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór na konkurs BON NA CYFRYZACJĘ z programu Inteligentny Rozwój.

Konkurs jest skierowany do podmiotów z sektora MŚP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa) z całej Polski. Preferowane będą firmy, które ucierpiały w wyniku pandemii COVID-19. Dofinansowanie będzie wynosić do 85%. Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu to 60 tys. PLN, maksymalna to aż 300 tys. PLN! Budżet konkursu wynosi 110 mln zł. Nabór wniosków trwa od 20 września do 20 października 2021.

Dofinansowanie można otrzymać na:

  1. zakup usług programistycznych lub/i zakupu oprogramowania gotowego, w tym w formie licencji (z wyłączeniem standardowego oprogramowania biurowego czy księgowego) w celu opracowania lub wprowadzenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent obligatoryjny projektu;
  2. zakup środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem lub magazynowaniem danych, środków niskocennych, lub/i usług doradczych (w tym branżowych, technologicznych, biznesowych, prawnych) lub/i szkoleniowych w celu wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent fakultatywny projektu.

Do przykładowych rozwiązań cyfrowych, które powodują zmianę realizacji procesów przedsiębiorstwa, dotyczących np. produkcji czy świadczenia usług, jak i zmianę sposobu działania całej organizacji można zaliczyć m.in. następujące działania:

– zarządzanie dużą ilością informacji (BIG DATA),
– zarządzanie zasobami firmy;
– analityka biznesowa;
– wykorzystanie rozwiązań mobilnych;
– automatyzacja procesów;
– rozwiązania w chmurze;
– wykorzystanie SI;
– sprzedaż i marketing online;
– bezpieczeństwo sieciowe;

Jako INGENIS podejmiemy się analizy Państwa pomysłu pod katem wymów konkursu oraz w przypadku dalszego zainteresowania, całym procesem aplikowania o środki. W razie pytań, zapraszam do kontaktu.