Informujemy, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego od 05.05.2022 do 18.05.2022r. zaplanowano nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania: 11.1 Efektywność energetyczna – REACT-EU.

W ramach konkursu możliwe będzie uzyskanie dofinansowania m.in. na:

  • poprawę termoizolacyjności obiektów poprzez docieplenie przegród zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej,
  • zmniejszenie zapotrzebowania na energię budynków poprzez modernizację oświetlenia, w tym budowę inteligentnych energooszczędnych systemów oświetlenia, modernizację systemów c.o. oraz c.w.u,
  • instalację systemów monitorowania i zarządzania energią,
  • przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła) oraz wentylacji i klimatyzacji (w tym budowy układów odzysku ciepła z wywiewanego powietrza wentylacyjnego w nowobudowanych obiektach użyteczności publicznej oraz poddawanych gruntownej renowacji),
  • instalacje odnawialnych źródeł energii w modernizowanych energetycznie budynkach,
  • instalacje systemów chłodzących z możliwością wykorzystania OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,
  • przygotowanie audytów energetycznych dla sektora publicznego, stanowiących niezbędny element dla przeprowadzenia finansowanych inwestycji (jako kompleksowy element projektu),
  • inwestycje w kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe – wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy osiągnięte zostanie znaczne zwiększenie efektywności energetycznej oraz gdy istnieją szczególnie pilne potrzeby.

Jako INGENIS przeprowadzimy analizę każdego pomysłu pod katem wymów konkursu oraz w przypadku zainteresowania, podejmiemy się wsparcia w zakresie aplikowania o dofinansowanie. W razie pytań, zapraszam do kontaktu.