Bardzo miło Nam poinformować, iż Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiła nowy nabór projektów w ramach konkursu „Cyfrowa Gmina”. Celem naboru jest wsparcie gmin z całej Polski w zakresie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenia cyberbezpieczeństwa.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na następujące zadania
a) cyfryzacją urzędów JST i jednostek im podległych oraz nadzorowanych poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej;
b) edukację cyfrową dla JST w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania i licencji;
c) analizą stanu cyberbezpieczeństwa JST, a także zapewnieniem cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

Minimalna wysokość grantu dla jednej gminy wynosić będzie 100 000 zł, natomiast maksymalna to 2 000 000 zł (wsparcie grantowe nawet do 100% wydatków kwalifikowanych). Wielkość dofinansowania zostanie określone zgodnie z metodologią opartą o wskaźnik G, a także liczby mieszkańców w danej jednostce. Kwota dofinansowania dla gminy uzależniona będzie od stosunku wskaźnika danej gminy do wskaźnika oszacowanego dla kraju.

Konkurs podzielony jest na 3 rundy, każda gmina będzie miała wyznaczoną dla siebie rundę, listę gmin w pierwszej rundzie będzie można poznać 18 października – wtedy też uruchomiony zostanie pierwszy nabór. Będzie on trwał 30 dni.

Dodatkowe rekomendacje:
– efekt projektu musi być utrzymany 2 lata;
– w zakresie rozwiązań chmurowych rekomenduje się korzystanie z platformy ZUCH;
– Wnioskodawcy będą zobowiązani do przeprowadzenia diagnozy cyberbezpieczeństwa w terminie do 6 miesięcy od podpisania umowy o udzielenie grantu. Wyniki tych kontroli zostaną przekazane do Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej;
– projekt powinien trwać maksymalnie 18 miesięcy od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu (nie dłużej niż do 30.09.2023 r.).

Jako INGENIS przeprowadzimy analizę każdego pomysłu pod katem wymów konkursu oraz w przypadku zainteresowania, podejmiemy się wsparcia w zakresie aplikowania o dofinansowanie.