Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór na wsparcie finansowe dla polskich przedsiębiorców w następujących obszarach:

 1. Innowacje w zakresie zielonych technologii (green industry innovation); projekty rozwojowe i inwestycyjne, które w rezultacie mają przyczyniać się do rozwoju firm i jednocześnie ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko, w działalności własnej przedsiębiorcy lub też produktów, które wprowadzi na rynek;
 2. Innowacje w obszarze wód morskich lub śródlądowych (blue growth); projekty powinny dotyczyć tzw. błękitnego wzrostu, a sami wnioskodawcy działać w sektorze gospodarki morskiej lub wód śródlądowych. Projekty powinny dotyczyć rozwoju takich przedsiębiorstw poprzez wprowadzanie innowacyjnych procesów lub produktów dotyczących wód morskich lub śródlądowych oraz wybrzeża. Projekty mogą również dotyczyć poprawy stanu środowiska;
 3. Technologie poprawiające jakość życia (welfare technologies); projekty powinny dotyczyć rozwoju i wprowadzenia na rynek produktów ułatwiających funkcjonowanie w codziennym życiu osobom z wrażliwych grup społecznych, w tym osobom starszym;
 4. Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet w ramach 3 powyższych działań. Działanie jest przeznaczone dla mikro, małych i średnich podmiotów, które spełniają następujące wytyczne:
  • jest kobietą prowadzącą działalność gospodarczą albo
  • jest przedsiębiorcą, w którym kobieta jest wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania spółki, albo
  • jest przedsiębiorcą, w którym kobieta jest wspólnikiem i członkiem organu zarządzającego albo akcjonariuszem i członkiem organu zarządzającego.

Wdrażane rozwiązania powinny być nowe przynajmniej dla firmy, która składa wniosek. Dotacje będą mogły pokryć nawet do 70 proc. kosztów kwalifikowanych i wynosić nawet 2 mln euro. Łączna alokacja wynosi ponad 90 mln euro. Nabór wniosków trwa od 7 stycznia do 31 marca 2020.

W ramach projektów premiowane jest:

 • partnerstwo z podmiotem zagranicznym, najlepiej z Norwegii (umowa partnerska przed złożeniem wniosku);
 • zastosowanie w przedsiębiorstwie innowacyjnych produktów/usług lub procesów;
 • współpraca z polskimi jednostkami badawczo-rozwojowymi w ramach projektu;
 • wysoka opłacalność a realizacja jest uzasadniona czynnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi;
 • przygotowanie Wnioskodawcy do realizacji od strony technicznej, organizacyjnej, prawnej;
 • inwestor powinien posiadać zdolność do sfinansowania inwestycji;
 • inwestycja wpisuje się w cele społeczne i polityki horyzontalne.

Więcej informacji: https://www.parp.gov.pl/component/content/article/57720:fundusze-norweskie-100-mln-euro-na-rozwoj-przedsiebiorczosci-i-innowacje