Obecnie zespół Ingenis Sp. z o.o. pracuje nad opracowaniem dokumentacji dla przedsięwzięcia realizowanego w formule partnerstwa publiczno – prywatnego, jakim jest budowa parku rozrywki wodnej w Grudziądzu. Opracowanie Oceny Efektywności oraz przeprowadzenie wstępnych konsultacji rynkowych będzie miało na celu zainteresowanie potencjalnych partnerów prywatnych niniejszym przedsięwzięciem.

Głównym celem Przedsięwzięcia jest budowa obiektu o charakterze rekreacyjno-sportowym, który swym zasięgiem oddziaływania obejmie obszar lokalny oraz również ogólnopolski. Ze względu na charakter inwestycji (korzystna lokalizacja, duża liczba dostępnych atrakcji, pojemność obiektu, unikalny charakter dostępnych wód solankowych), z obiektu będą mogli również korzystać mieszkańcy innych regionów.