Informujemy, że w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od 01.04.2022 do 16.12.2022r. zaplanowano nabór wniosków o dofinansowanie w ramach  programu priorytetowego „Energia Plus”.

W ramach konkursu możliwe będzie uzyskanie dofinansowania m.in. na:

  • Zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych:
    W ramach działania wspierane będą przedsięwzięcia polegające m.in. na budowie, rozbudowie lub modernizacji istniejących instalacji produkcyjnych lub urządzeń przemysłowych, prowadzące do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych (w ramach własnych ciągów produkcyjnych), w tym poprzez zastąpienie ich surowcami wtórnymi, odpadami lub prowadzące do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów.
  • Ograniczenie lub uniknięcie szkodliwych emisji do atmosfery.
  • Przedsięwzięcia zgodne z „Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej” mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych.
  • Nowe źródła ciepła i energii elektrycznej.
  • Modernizacja/ rozbudowa sieci ciepłowniczych.

Jako INGENIS przeprowadzimy analizę każdego pomysłu pod katem wymów konkursu oraz w przypadku zainteresowania, podejmiemy się wsparcia w zakresie aplikowania o dofinansowanie. W razie pytań, zapraszam do kontaktu.