Z przyjemnością informujemy, że doszło do podpisania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym pomiędzy Gminą Mielno a IZIM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w ramach Przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno” w trakcie którego, Ingenis sp. z o.o. pełnił rolę doradcy od samego początku postępowania aż do momentu podpisania Umowy. Ogłoszenie o postępowaniu zostało opublikowane we wrześniu 2019 roku.

Na podstawie zawartej umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym IZIM Sp. z o.o. odpowiedzialna będzie za zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych i związanych z nimi dostaw służących modernizacji energetycznej obiektów użyteczności publicznej Gminy Mielno oraz utrzymanie obiektów, w tym zarządzanie gospodarką energetyczną w tych obiektach. Zakres obejmuje 4 budynki: MOPS, ul. 6 Marca 35 w Mielnie; 2) MOSiR, ul. Słoneczna 9 w Mielnie; 3) SP w Mielnie, ul. Lechitów 19a, 4) SP w Sarbinowie, ul. Nadmorska 27a. Przedsięwzięcie obejmuje także przebudowy budynków MOPS oraz SP Sarbinowo. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym została zawarta na okres 8 lat i obowiązywać będzie do 31 grudnia 2027 roku.