Wniosek o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek
Koszty całkowite: 14 555 820.00 PLN
Dofinansowanie: 5 325 300.00 PLN

Miło nam poinformować, że firma EURO-EKOL MYJNIE BEZDOTYKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA dzięki wsparciu INGENIS otrzymała dofinansowanie na wdrożenie wyników prac B+R, co umożliwi produkcję innowacyjnych bezdotykowych myjni samochodowych.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie inwestycji związanej z wdrożeniem prac B+R dotyczących innowacyjnej ekologicznej bezdotykowej myjni samochodowej dzięki zastosowaniu retentatu uzyskiwanego z wody wodociągowej oczyszczanej metodą odwróconej osmozy.

Rozwiązanie charakteryzować się będzie m.in.:
-oszczędnością wykorzystywanej w procesie mycia wody wodociągowej na poziomie ok. 35%,
-oszczędnością kosztową związaną z prowadzeniem działalności ze względu na ograniczenie wydatków eksploatacyjnych,
-ekologicznym rozwiązaniem pozytywnie wpływającym na środowisko naturalne.

Wnioskodawca planuje wprowadzić produkt na rynek polski i europejski (kraje Europy Środkowej). W celu prawidłowej realizacji projektu i możliwości komercjalizacji wyników prac B+R firma planuje przeprowadzenie następujących działań:

  1. budowę hali produkcyjnej wraz z zapleczem sanitarno-biurowym
  2. zakup elementów linii produkcyjnej i wyposażenia

Projekt zostanie zrealizowany w okresie 01.01.2021 – 30.06.2022.