Wniosek o dofinansowanie1 realizacji projektu w ramach Poddziałania 3.2.2
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Koszty całkowite: 2 769 000,00 PLN
Dofinansowanie: 969 150,00 PLN

Miło nam poinformować, że firma Astra Coffee and More Sp. z o.o. dzięki wsparciu INGENIS otrzymała dofinansowanie na stworzenie nowej linii technologicznej do produkcji nowego rodzaju herbaty

Celem projektu, jest wdrożenie do przedsiębiorstwa, nowej technologii, umożliwiającej produkcje udoskonalonego produktu. Wdrożenie nowej technologii, bazować będzie na posiadanej przez Wnioskodawcę, nieopatentowanej wiedzy technicznej. Aby możliwe było wdrożenie nowej technologii konieczny jest zakup następujących środków trwałych: Linia produkcyjna do konfekcjonowania herbaty w saszetki typu piramida. Bezpośrednim rezultatem projektu będzie uruchomienie produkcji udoskonalonego produktu w postaci w postaci herbaty w saszetkach typu piramida z materiału PLA z autorską zawieszką, pakowana w zgrzewaną torebkę i kartonik bez użycia folii.