PRZYKŁADOWE REALIZACJE

Zakup systemu monitoringu dróg wojewódzkich

Zakup systemu monitoringu dróg wojewódzkich

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013, Priorytet I: Rozwój infrastruktury technicznej, Działanie: 1.1. Infrastruktura drogowa, Okres opracowania dokumentacji: II kwartał 2012r....

czytaj dalej
Rewitalizacja Centrum Miasta Zduńska Wola

Rewitalizacja Centrum Miasta Zduńska Wola

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Priorytet VI: Odnowa obszarów miejskich, Działanie: VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych Okres opracowania dokumentacji: marzec - kwiecień 2011r....

czytaj dalej
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Koło

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Koło

Lokalny Program Rewitalizacji, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013, Okres opracowania dokumentacji: 2010 - 2011 W dniu dzisiejszym zakończyliśmy pracę nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji  dla Miasta Koło. Kilkumiesięczne...

czytaj dalej