6 ekologicznych autobusów dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,

Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013,

Priorytet II: Infrastruktura komunikacyjna,

Działanie: 2.5 Rozwój miejskiego transportu zbiorowego,

Okres opracowania dokumentacji: wrzesień 2010r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 5,9 mln. zł

W ramach projektu zakupionych zostanie 6 ekologicznych, niskopodłogowych autobusów, 3 autobusy obsługiwać będą nową linię autobusową (tzw. Małą Ramę Ostrowa Wielkopolskiego), natomiast 3 pozostałe zastąpią przestarzały tabor.

Trasa nowej linii: ul. Towarowa dworzec PKP – ul. Głogowska – ul. Wysocka ZUS – ul. Paderewskiego stadion – ul. Śmigielskiego – ul. Ledóchowskiego – ul. Witosa targowisko – ul. Nowa Krępa – ul. Kaliska – Al. Słowackiego – Al. Słowackiego-Limanowskiego – ul. M. Konopnickiej – ul. Raszkowska –
ul. Dworcowa dworzec PKS – ul. Towarowa dworzec PKP.

Nowym, niestosowanym dotąd w Ostrowie rozwiązaniem będzie trasa linii biegnąca wokół centrum miasta, tworząc pierścień objazdowy i łącząc jednocześnie wszystkie ważne punkty. Rozwiązanie takie przyczyni się do wyeliminowania ruchu samochodowego z centrum miasta oraz do znacznej ochrony środowiska. Głównym zadaniem linii okrężnej będzie odciążenie centrum z ruchu samochodowego oraz zabezpieczenie podróżnym dogodnego dojazdu komunikacją zbiorową
w okolice centrum.