Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Ostrów Wielkopolski i Otwock

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013,

Priorytet VIII: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki,

Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion

Okres opracowania dokumentacji: luty – maj 2011r.

INGENIS przygotował: studia wykonalności i wnioski o dofinansowanie

Wartość projektu: 0,9 mln. zł

W ramach projektu przewiduje się zakupić zestawy komputerowe wraz ze specjalistycznym osprzętem dla osób niepełnosprawnych, z wysokim poziomem niepełnosprawności fizycznej, ale pełnią władz umysłowych. Projekt zakłada również zapewnienie użytkownikom dostępu do Internetu, a także przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników
lub ich opiekunów z zakresu obsługi komputera, użytkowania Internetu oraz obsługi zakupionego specjalistycznego systemu i oprogramowania dla osób niepełnosprawnych.

Przygotowywane wnioski dotyczyły przedsięwzięć dla 2 podmiotów publicznych z terenu woj. wielkopolskiego i woj. mazowieckiego:

1. Miasto Ostrów Wielkopolski dla inwestycji pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych Ostrowa Wielkopolskiego. Całkowita wartość projektu wynosi 0,353 mln. zł., z czego 0,300 mln. zł. stanowić będą środki dotacyjne z UE.

2. Miasto Otwock dla inwestycji pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock?. Całkowita wartość projektu wynosi 0,775 mln. zł., z czego 0,656 mln. zł. stanowić będą środki dotacyjne z UE.