Poprawa dostępności i jakości transportu publicznego w Wągrowcu poprzez zakup 4 nowoczesnych autobusów

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,

Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013,

Priorytet II: Infrastruktura komunikacyjna,

Działanie: 2.5 Rozwój miejskiego transportu zbiorowego,

Okres opracowania dokumentacji: wrzesień 2010r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 2,1 mln. zł

W ramach projektu zakupione zostaną 4 ekologiczne, częściowo niskopodłogowe autobusy,
które pozwolą na zastąpienie 4 obecnie należących do taboru ZKM Wągrowiec autobusów, niespełniających norm ochrony środowiska oraz niedostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach projektu zakupione zostaną autobusy klasy MIDI o długości: 7965 mm.  Pojemność pasażerska wyniesie 37 osób. Silnik spełniać będzie normę EURO-5. Zakupione zostaną autobusy trzydrzwiowe wyposażone w obniżoną platformę w tylnej części autobusu,
które wpłyną pozytywnie na jakość usług MPK przyspieszą wsiadanie i wysiadanie przez co skrócą czas postoju autobusu na przystanku zwiększając punktualność oraz skracając czas przemieszczania się autobusów po trasie.