Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu – etap I

Fundusz Spójności,

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013,

Priorytet VIII: Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe,

Działanie: 8.3 Rozwój inteligentnych systemów transportowych,

Okres opracowania dokumentacji: sierpień – wrzesień 2010r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie, wniosek Natura 2000

Wartość projektu: 22,4 mln. zł

Projekt realizowany będzie w Mieście Kaliszu (woj. wielkopolskie). Zintegrowany System Zarządzania Ruchem Drogowym funkcjonujący w ciągu głównych arterii komunikacyjnych w Mieście Kaliszu pomoże rozładować korki w godzinach szczytu. Działanie systemu polegać będzie na zbieraniu
na bieżąco informacji o sytuacji na drogach, a następnie na dostosowaniu do niej pracy sygnalizacji
w newralgicznych punktach miasta. Tam, gdzie będą się tworzyły zatory, automatycznie wydłuży
się cykl zielonego światła. Jednocześnie komputerowy program zadba o współdziałanie sygnalizatorów na sąsiednich skrzyżowaniach, zapewniając płynny przejazd najważniejszymi arteriami.

Niniejszy projekt jest odpowiedzią Władz Miasta Kalisza na potrzebę poprawy jakości infrastruktury drogowej w Mieście Kaliszu, w tym w szczególności usprawnienia procesu zarządzania ruchem
w poszczególnych częściach miasta. Docelowo kaliski ZSZR będzie składał się z następujących modułów:

  1. Podsystem monitorowania i zarządzania sygnalizacją świetlną.
  2. Podsystem optymalizacji ruchu dla arterii miejskich.
  3. Podsystem monitorowania wideo skrzyżowań.
  4. Podsystem tablic znakowych zmiennej treści.
  5. Podsystem wykrywania i rejestracji pojazdów przekraczających dopuszczalny nacisk osi.
  6. Podsystem dystrybucji danych ruchowych.
  7. Podsystem rejestracji pojazdów przekraczających dozwoloną średnią prędkość przejazdu na odcinku drogi.
  8. Podsystem rejestracji pojazdów przejeżdżających na czerwonym sygnale przez sygnalizację świetlną.
  9. Podsystem automatycznego zliczania pojazdów z podziałem na kategorie.
  10. Podsystem wykrywania pojazdów poszukiwanych.