PRZYKŁADOWE REALIZACJE

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 6 w Przemyślu

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 6 w Przemyślu

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Priorytet 2: Infrastruktura techniczna, Działanie: Działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna. Okres opracowania dokumentacji: czerwiec 2010r....

czytaj dalej
Termomodernizacja obiektów oświatowych w Zduńskiej Woli

Termomodernizacja obiektów oświatowych w Zduńskiej Woli

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Priorytet II: Ochrona Środowiska, Zapobieganie Zagrożeniom i Energetyka, Działanie: 2.6. Ochrona powietrza Okres opracowania dokumentacji: IV kwartał 2009r....

czytaj dalej
Budowa Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie

Budowa Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013, Priorytet V: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie: 5.1. Infrastruktura szkolnictwa wyższego. INGENIS przygotował: studium wykonalności i wniosek...

czytaj dalej
Budowa obwodnicy miasta Janikowo

Budowa obwodnicy miasta Janikowo

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013, Priorytet II: Infrastruktura komunikacyjna, Działanie: 2.2. Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego, Okres...

czytaj dalej
Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu

Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013, Priorytet II: Infrastruktura komunikacyjna, Działanie: 2.5 Rozwój miejskiego transportu zbiorowego, Okres opracowania dokumentacji: czerwiec 2009r....

czytaj dalej