Renowacja i konserwacja architektury oraz zabytków ruchomych XVIII – wiecznego Pokarmelickiego Zespołu Klasztornego w Kłodawie

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013, 

Priorytet VI: Turystyka i środowisko kulturowe,

Działanie: 6.2. Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego,

współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

INGENIS przygotował: wniosek do Programu Promesa MKiDN oraz  studium wykonalności
i wniosek o dofinansowanie do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013.

Okres opracowania dokumentacji: październik 2008r. – sierpień 2009r.

Wartość realizacji: 5,9 mln. zł

W ramach projektu  przeprowadzono kompleksowe prace budowlano-konserwatorskie
przy Zabytkowym Zespole Klasztornym w Kłodawie, w skład którego wchodzi: kościół parafialny
pw. Wniebowzięcia NMP oraz obiekt poklasztorny, w którym obecnie znajdują się pomieszczenia parafialne. O wartości całego kompleksu, jako obiektu dziedzictwa kulturowego stanowią: zachowana barokowa architektura kościoła wraz z barokowo – rokokowym wnętrzem, oryginalny układ i architektura założenia klasztornego wraz z ogrójcem, ogrodzeniem, wirydarzem i budynkami przyklasztornymi.

Realizacja projektu pozwoliła na zabezpieczanie cennego obiektu dziedzictwa kulturowego
przed postępującą degradacją. XVIII – wieczny Pokarmelicki Zespół Klasztorny w Kłodawie
jest najcenniejszym zabytkiem miasta Kłodawy oraz jednym z istotniejszych w powiecie kolskim
i wschodnim regionie Wielkopolski. Realizacja projektu w znaczący sposób podniesie atrakcyjność turystyczną tej części Wielkopolski. Odrestaurowany zespół klasztorny w Kłodawie stanowi interesującą pozycję na turystycznej mapie Wielkopolski, jak również i całej Polski.

W ramach renowacji przeprowadzono m.in. konserwację: ołtarza bocznego pw. Opatrzności Bożej, ołtarza bocznego pw. św. Józefa, ambony w kształcie łodzi na filarze północnym, prospektu organowego wraz z instrumentem szesnastogłosowym, ażurowej dekoracji snycerskiej chóru muzycznego, rzeźby Św. Biskupa Karmelita, figury NMP Niepokalanej na wysokim cokole, polichromii ściennej oraz wystroju sztukatorskiego.