Budowa Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013,
Priorytet V: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego,
Działanie: 5.1. Infrastruktura szkolnictwa wyższego.

INGENIS przygotował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 14,8 mln. zł

Centrum Wykładowo-Dydaktyczne przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie 
to nowoczesny i funkcjonalny obiekt z aulą na 650 miejsc (maksymalnie zmieści się tam nawet 800 osób), z salami dydaktycznymi i laboratoriami (mogą one pomieścić od 30 do 100 słuchaczy),
w tym z nowoczesnym sprzętem do nauki fizjoterapii. Budynek wyposażony jest w mechaniczną instalację wentylacyjną, sieć teleinformatyczną, urządzenia audiowizualne i nagłośnieniowe.
W auli znajdują się kabiny do tłumaczeń symultanicznych.

Łączna powierzchnia pomieszczeń naukowo – dydaktycznych centrum wynosi 1417,61m2

Przy centrum jest parking na blisko 170 miejsc, których część znajduje się w podziemnych garażach
i fosie. Obiekt jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.