Termomodernizacja budynków oświatowych (szkoły) w miejscowościach Trzemeszno, Trzemżal i Kruchowo

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,

Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013,

Priorytet III: Środowisko przyrodnicze,

Działanie: 3.2. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku,

Okres opracowania dokumentacji: maj – czerwiec 2010r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 1,5 mln. zł

Przedmiotowe przedsięwzięcie dotyczy termomodernizacji budynków oświatowych
w miejscowościach Trzemeszno, Trzemżal i Kruchowo, w gminie Trzemeszno, powiat gnieźnieński.

Zespoły Szkół w m. Trzemżal i m. Kruchowo zostaną poddane termomodernizacji na bazie sporządzonych audytów energetycznych. Obiekty zyskają nie tylko nową izolacyjność termiczną, radykalną oszczędność zapotrzebowania na ciepło, ale także zyskają efekt dodatkowy w postaci znacznej poprawy ich estetyki. Przyjęte rozwiązania techniczne są zgodne z optymalnym wariantem przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w oparciu o audyty energetyczne.

Realizacja przedmiotowego projektu w dużym stopniu, poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery,  a co za tym idzie zwiększenie oszczędności w wydatkach jakie poszczególne szkoły przeznaczają na energie cieplną, przyczyni się do znacznego zwiększenia efektywności energetycznej. Ponadto realizacja projektu wpłynie pozytywnie na racjonalne gospodarowanie energią, a to znacząco poprawi sytuację techniczno – ekonomiczną szkół biorących udział
w przedmiotowej inwestycji.