Rozbudowa systemu wodociągowo – kanalizacyjnego w Gminie Zagórów – etap II

Program Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,

Priorytet: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Okres opracowania dokumentacji: luty 2010r.

INGENIS opracował: wniosek o dofinansowanie i załączniki finansowe

Wartość projektu: 4 mln. zł

Celem projektu jest poprawa infrastruktury tecznicznej związanej z rozbudową systemu wodociągowo – kanalizacyjnego w miejscowościach: Łazińsk, Drzewce, Oleśnica, Wrąbczyn, Wrąbczyn Górski, Łukom, Trąbczyn oraz Zagórów, co przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców gminy Zagórów.

Zakres projektu obejmować bedzie:

– Budowę sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Oleśnica,

– Budowę sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Łazińsk I,

– Budowę sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Drzewce,

– Modernizację SUW Łukom,

– Modernizację SUW Trąbczyn.